Hvordan anvendes pengene, når jeg støtter med 100 kr.?

Hver gang DIGNITY modtager 100 kr. bliver de 37 kr. brugt til rehabilitering af torturofre i Danmark og internationalt, 52 kr. bruges til forebyggelse af tortur og vold, 3 kr. bruges til oplysning, 2 kr. til ledelse og kun 6 kr. går til administration.

Når du støtter DIGNITY, går størstedelen af dit bidrag til kampen mod tortur og behandling af torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge i Danmark. Derudover er vi repræsenteret i 18 lande, hvor vi samarbejder med lokale partnerorganisationer om at bekæmpe tortur og hjælpe torturoverlevere og deres familier videre i livet.

Oplysning og administration:

Jo flere der kender til DIGNITY, desto flere bakker op om arbejdet, hvilket gør vi kan hjælpe endnu flere torturofre og traumatiserede flygtninge. Derfor bruger vi 3% af vores samlede midler på at lave oplysning. DIGNITY har omkring 100 medarbejder i Danmark. I alt bruger vi 6% af vores budget på administration. Vi fokuserer på at have en stram styring af økonomien, så flest mulige midler bliver anvendt til kampen mod tortur.

Se også vores årsberetning for 2016 HER.

Det går pengene til hos DIGNITY