Rehabilitering af torturofre og andre traumatiserede flygtninge

Rehabilitering i Danmark 
Vi tilbyder behandling og hjælp til torturofre, og andre stærkt traumatiserede flygtninge og deres familier. Vi hjælper med at bearbejde fysiske, psykiske og sociale udfordringer, så vores klienter og deres familier kan få et godt og meningsfuldt liv i Danmark. DIGNITYs behandlingsteam er tværfagligt og består af læger, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykologer, familieterapeuter og tolke.

Rehabilitering i udlandet
Langt de fleste torturoverlevere bliver i deres hjemland eller flygter til nabolandet, hvor de gør alt for at genopbygge deres liv. Og det kan være svært uden professionel hjælp. Vi arbejder for at torturoverlevere nemmere får adgang til god og professionel rehabilitering. Med støtte fra DIGNITY fik Tunesien for eksempel sit første rehabiliteringscenter for torturofre i 2014. Derudover tilbyder vi træning og undervisning til interesserede læger, sygeplejersker, fysioterapeuter mm. fra hele verden.

Bekæmpelse af tortur under frihedsberøvelse

Lige nu sidder mere end 10 millioner mennesker bag tremmer verden over. Endnu flere lever bag låste døre i institutioner så som politistationer, psykiatriske hospitaler, militære detentioner, asylcentre og til dels også flygtningelejre. Det er ofte bag de låste døre, udenfor offentlighedens søgelys, at tortur og anden grusom behandling finder sted.

Vi arbejder både nationalt og internationalt på, at forebygge og bekæmpe de overgreb, der kan finde sted under en frihedsberøvelse. Arbejdet indebærer blandt andet etableringen af uafhængige fængselstilsyn, træning af læger og jurister i torturdokumentation, undervisning af dommere og advokater i internationale konventioner og menneskerettighedsstandarder, forskning i fængselsforhold, formidling af viden om effektiv og lovlig efterforskning, reformer af strafferetssystemet og meget mere.

Forebyggelse af vold i byområder

Størstedelen af jordens befolkning bor i fattige byområder præget af stor ulighed, korruption og undertrykkelse af marginaliserede grupper. DIGNITY samarbejder med lokale partnerorganisationer for at udvikle viden om hvordan tortur og organiseret vold kan reduceres i disse områder, og hvordan man kan skabe tryggere og sikrere levevilkår for de fattige. Vi udøver fortalervirksomhed i forhold til stat og samfund og udvikler interventioner i tæt samarbejde med de lokale aktører. En 3-årig intervention i et byområde i Honduras hovedstad har for eksempel nedsat risikoen for vold med hele 42 %.
Endelig bruger vi den opsamlede viden til at sætte hverdagsvold - statslig eller ikke-statslig - på anti-torturdagsordenen og styrke forståelsen af voldens negative betydning for international udvikling.