HVEM ER VI

Om DIGNITY

DIGNITY har hovedsæde i Danmark, men samarbejder med partnerorganisationer i omkring tyve lande.

Vi blev grundlagt i 1982 af læge Inge Genefke. Som nogle af de første satte vi fokus på behovet for specialiseret hjælp til torturofre, og DIGNITY (eller Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, som det hed dengang) blev således et af de første torturrehabiliteringscentre i verden.

I dag arbejder vi både politisk, juridisk og sundhedsfagligt. Vi kæmper for en verden fri for tortur og giver torturofre den livsnødvendige rehabilitering.

Vi arbejder med og ud fra anerkendte, internationale menneskerettighedsstandarder og konventioner, blandt andet FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf, Istanbul-protokollen, Nelson Mandela-reglerne og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Særlige anerkendelser

DIGNITY har konsultativ status under FN's Økonomiske og Sociale Råd, ECOSOC, og er medlem af WHO's Alliance for Forebyggelse af Vold (VPA). Rehabiliteringsklinikken er anerkendt af Sundhedsstyrelsen som nationalt center med speciale i behandling af svært traumatiserede flygtninge.

I 2017 modtog DIGNITY Kronprinsparrets Sociale Pris for arbejdet med at bekæmpe tortur og rehabilitere torturofre i Danmark og internationalt.

Finansiering

DIGNITY er en selvejende institution, uafhængig af partipolitik. DIGNITYs udenlandske arbejde er blandt andet støttet af Udenrigsministeriet og Dansk-Arabisk Partnerskabs Program. Driften af rehabiliteringsklinikken i København finansieres via ydelser fra Danske Regioner. DIGNITYs arbejde muliggøres derudover takket være fonde, legater og støtte fra privatpersoner.

VISION

EN VERDEN UDEN TORTUR OG ANDRE FORMER FOR ORGANISERET VOLD

MISSION

AT LINDRE DEN MENNESKELIGE LIDELSE EFTER TORTUR, FOREBYGGE TORTUR OG VÆRE EN GLOBAL DRIVKRAFT I UDVIKLINGEN AF NY VIDEN OMKRING TORTUR OG DENS FØLGER

VÆRDIER

TROVÆRDIGHED

DRIVKRAFT

MOD

SAMARBEJDE

DIGNITY arbejder inden for følgende temaer

Forebyggelse af tortur og organiseret vold i byområder

Rehabilitering

Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse

Ambassadører

Mød DIGNITYs ambassadører og se hvordan de gør en forskel

Fakta om tortur

Hvad er tortur og hvem bliver udsat for det?

Sådan bruger vi støtten

Læs mere om, hvordan din støtte bliver brugt i kampen mod tortur