30%

af alle flygtninge har været udsat for tortur

50.000

flygtninge i Danmark lider af angst og depression

141

lande udøver stadig tortur

DIGNITY bekæmper tortur og hjælper torturofre videre i livet

DIGNITY er en selvejende institution, uafhængig af partipolitik. Vi kæmper for en verden uden tortur, og for at hjælpe torturofre og deres familier videre i livet.

DIGNITYs historie

Vi blev grundlagt i 1982 af læge Inge Genefke. Som én af de første i verden satte hun fokus på behovet for specialiseret hjælp til torturofre, og DIGNITY (eller Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, som det hed dengang) blev således et af de første torturrehabiliteringscentre i verden.

Sådan hjælper vi

DIGNITY behandler torturofre og andre stærkt traumatiserede flygtninge i Danmark. Derudover er vi repræsenteret i 20 lande, hvor vi samarbejder med lokale partnerorganisationer om at bekæmpe tortur og hjælpe torturoverlevere og deres familier videre i livet.

I Danmark

Mange flygtninge har set og oplevet voldsomme ting i hjemlandet. For eksempel viser studier, at 30 procent af asylansøgere har været udsat for tortur. Traumatiske oplevelser som disse kan sætte dybe spor og præge den enkelte fysisk og psykisk.

Torturofre og andre traumatiserede flygtninge har brug for hurtig behandling. Hos DIGNITY tilbyder vi behandling og hjælp til torturofre, og andre stærkt traumatiserede flygtninge og deres familier. Vi hjælper med at bearbejde fysiske, psykiske og sociale udfordringer, så vores patienter og deres familier kan få et godt og meningsfuldt liv i Danmark. DIGNITYs behandlingsteam består af læger, fysioterapeuter, socialrådgiver, psykologer, familieterapeuter og tolke.

I resten af verden

Vi samarbejder med lokale partnere i 20 lande. Igennem vores partnere støtter vi blandt andet lokale rehabiliteringsindsatser, torturforebyggelse, og træning af sundhedsfagligt personale, samt anklagere, dommere og fængselsbetjente.

Vi arbejder med og ud fra anerkendte, internationale menneskerettighedsstandarder og konventioner, blandt andet FN's Konvention mod Tortur og anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf, Istanbul-protokollen, Nelson Mandela-reglerne, og Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling.

Ambassadoerer

Ambassadører

Mød DIGNITYs ambassadører og se hvordan de gør en forskel

Fakta om tortur

Fakta om tortur

Hvad er tortur og hvem bliver udsat for det?

Sådan bruger vi støtten

Sådan bruger vi støtten

Læs mere om, hvordan din støtte bliver brugt i kampen mod tortur

Her arbejder vi

DIGNITY arbejder inden for følgende temaer

Forebyggelse af tortur og organiseret vold i byområder

Rehabilitering

Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse