DIGNITYs bestyrelse

Louise Holck, formand

Vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder
(udpeget af Institut for Menneskerettigheder)

Kristian Braad Jensen , næstformand

Advokat
(udpeget af Advokatrådet)

Christian Balslev-Olesen

Landedirektør, Zimbabwe,
Folkekirkens Nødhjælp
(udpeget af DIGNITYs bestyrelse)

Peter Kragelund

Institutleder, Institut for Samfund og Globalisering, RUC
(udpeget af Roskilde Universitet)

Morten Koch Andersen

Forsker, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Allan Krasnik

Professor, Centerleder, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
(udpeget af Københavns Universitet)

Søs Nissen

Programleder, DIGNITY
(medarbejdervalgt)

Vibeke Hjortdal

Professor, dr. med., Aarhus Universitetshospital
(udpeget af Det Frie Forskningsråd)

Dorte Steenberg

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd (udpeget af Dansk Sygeplejeråd)

Andreas Rudkjøbing

Formand for Lægeforeningen,
Ph.d., Afdeling for Folkesundhedstjeneste, Københavns Universitet
(udpeget af Lægeforeningen)

Dea Seidenfaden

Specialpsykolog i uddannelsesstilling
(udpeget af Dansk Psykolog Forening)