Pressetelefon

22 91 00 20

Pressechef

Caroline Broge

Telefon: 41 20 03 40

E-mail: cabr@dignityinstitute.dk

 

Presse- og kommunikationsmedarbejder

Kirsten Dall Hjøllund

Telefon: 23 48 84 01

E-mail: kdk@dignityinstitute.dk

Pressemeddelelser og høringssvar:

16. februar 2018: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse) - Download

9. februar 2018: Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand) - Download

23. november 2017: Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love […] - Download

Følg DIGNITY på Twitter @DignityDK

Download dansk logopakke

Download engelsk logopakke

Pressefotos

af Karin Verland, Direktør i DIGNITY. Fotografer: Christina Hauschildt/All Over Press og Thomas Dahl

FAQ

Hvad er tortur?

Der er tale om tortur, når en myndighedsperson udsætter et menneske for betydelig fysisk eller psykisk smerte for at opnå et specifikt resultat. Det kunne for eksempel være at fremtvinge oplysninger og tilståelser, eller for at undertrykke, sprede angst og frygt.

Hvilke former for tortur findes der?

Listen over kendte torturformer er lang. Her er nogle af de hyppigst brugte.

Fysiske torturmetoder
- Slag mod fodsålerne (falanga)
- Seksuel tortur
- Elektrisk tortur
- Kvælningstortur
- Waterboarding
- Forbrænding
- Ophængning
- Farmakologisk tortur
- Lemlæstelser
- Fysisk udmattelse

Psykiske torturmetoder
- Isolation
- Overværelse af andres tortur
- Trusler
- Skinhenrettelser
- Seksuel ydmygelse
- Mangel på føde og søvn

Hvem udsættes for tortur?

Alle kan blive udsat for tortur, men den rammer ofte tilfældige, uskyldige mennesker, der tilhører en sårbar samfundsgruppe. Det kunne for eksempel være fattige, eller religiøse, seksuelle og etniske minoriteter.

Giver tortur pålidelige informationer?

Nej. DIGNITY har siden 1982 forsket i tortur og torturens konsekvenser. Vi ved, at tortur oftest leder til upålidelige oplysninger. Forskning viser, at tortur kan få offerets hjerne til at ’koble fra’. Torturofret har derfor svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Derudover vil langt de fleste mennesker sige hvad som helst for at undgå mere tortur.
I 2014 frigav et udvalg fra det amerikanske senat en rapport omkring CIA’s brug af tortur, hvor konklusionen var klar; CIA havde systematisk udsat fanger for tortur og anden grov mishandling - uden at det havde ført til nogle brugbare informationer. Konklusionen om, at tortur ikke er en brugbar forhørsmetode er imidlertid ikke ny. I 1798 forbød Napoleon Bonaparte for eksempel sine generaler at bruge tortur, fordi han vidste, det ikke virkede.

Hvad er konsekvenserne af tortur?

Tortur har store negative konsekvenser for offeret. Fysisk set kan tortur for eksempel føre til kroniske smerter, nedsat førlighed og hjerneskader. Psykisk set kan tortur blandt andet føre til PTSD, angst, depression og flashbacks til tortursituationen. Alt sammen lidelser, der kan gøre det svært at tage vare på sig selv og sin familie, og evt. integrere sig i et nyt land.

Hvad er symptomerne på (tortur)traumer?
 • Søvnproblemer og mareridt
 • Tankemylder
 • Fysiske smerter
 • Mental og kropslig træthed
 • Tristhed, depression og/eller angst
 • Vagtsomhed og mistroiskhed
 • Overfølsomhed overfor sanseindtryk, f.eks. ved lyde, lys, berøring og bestemte synsindtryk
 • En følelse af tomhed og tanker om selvmord
 • Flashbacks - dvs. vedkommende genoplever tidligere voldsomme hændelser
Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, der almindeligvis oversættes som posttraumatisk stressforstyrrelse.

Det er en alvorlig psykisk lidelse, som er udløst af en truende følelser af fortvivlelse, hjælpeløshed og manglende kontakt til virkeligheden. Dette er for eksempel typisk eller katastrofeagtig begivenhed med intense for torturofre.

PSTD har tre hovedsymptomer:

 • Tilbagevendende genoplevelse af den en truende eller katastrofeagtige oplevelse og ekstrem frygt eksempelvis i form af flashbacks, hvor personen genoplever de rædselsvækkende oplevelser fra torturkammeret.
 • Personen undgår ting, som er associeret med den traumatiserende begivenhed. Det være sig uniformer, som minder om bødlernes. Det være sig BIC-kuglepennen, som bødlen brugte til at banke i bordet med under torturen. Det kan også være Coca-Cola logoet, som var til stede i torturkammeret eller en særlig slags musik eller lyde, som ofte afspilles under tortur. Når personen konfronteres med disse "minder", genopleves rædslerne og derfor undgår personen dette.
 • Vedvarende psykisk alarmberedskab som manifesterer sig i søvnproblemer, mareridt, svært ved at finde ro, spontane og eksplosive følelsesudbrud.
Hvor udbredt er tortur?

I 2014 udgav Amnesty International en rapport, der konkluderede, at 141 lande havde udøvet tortur i perioden 2009-2014. Det svarer til over 70 procent af verdens lande. Det vil sige, at godt og vel fem milliarder mennesker lever i et land, hvor de risikerer at blive udsat for tortur af myndigheder og magthavere. Tortur er især udbredt i diktaturstater, lande ramt af krig/konflikt og udviklingslande, men forekommer også i demokratier og velstillede stater.

Talspersoner

Direktør

Karin Verland
Direktør i DIGNITY
- Dansk Institut Mod Tortur


Nøgleord:
DIGNITY som organisation
Mærkesager og politiske holdninger
Rehabilitering af torturofre og deres familier
Torturbekæmpelse


E-mail: kv@dignityinstitute.dk

Ledelse og fageksperter – Tortur, forebyggelse, konventioner og FN

Therese Rytter
Jurist, leder af juridisk afdeling, medlem af CPT (Europarådets Komité til forebyggelse af Tortur)


Nøgleord:
Menneskerettighedslovgivning
Konventioner
Forebyggelse af tortur
Europa
Kapacitetsopbygning af retsstater


E-mail: tr@dignityinstitute.dk

Jens Modvig
Overlæge, leder af sundhedsfaglig afdeling, formand for FN’s Komité mod Tortur


Nøgleord:
Torturmetoder og udbredelse
Torturens konsekvenser
Torturundersøgelser
Rehabilitering
FN


E-mail: jmo@dignityinstitute.dk

Henrik Rønsbo
Antropolog, leder af afdeling for voldsforebyggelse i byområder


Nøgleord:
Voldsforebyggelse
International udvikling
Post-konflikt samfund
Udsatte boligområder


E-mail: hr@dignityinstitute.dk

Presse, kommunikation og fundraising

Caroline Broge
Pressechef i DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur


Nøgleord:
DIGNITYs arbejdsområder
Fakta om tortur
Kontaktperson for journalister


E-mail: cabr@dignityinstitute.dk

Mobil: 41 20 03 40

 

Christoffer G. Grønlund
Leder af kommunikations- og fundraisingafdeling


Nøgleord:
Fundraising
Events
Kommunikation


E-mail: cgg@dignityinstitute.dk